exclusion

Karty loch – minimum dokumentacji świń

Zajmujesz się hodowlą loch? Opiekujesz się nimi, zapewniasz im wszystko, co niezbędne do prawidłowego rozwoju i dbasz, żeby były zdrowe? Zależy Ci na tym, żeby nowo narodzone prosięta były dorodne, a lochy miały dużo mleka, żeby je wykarmić? Aby tak było, warto spisywać wszystkie informacje na temat świni: moment krycia, planowaną profilaktykę, harmonogram leczenia czy wyniki osadzenia prosiąt. Możesz te dane wprowadzić do systemu lub do papierowej karty loch. Dowiedz się więcej.

Informacje o losze warto mieć zawsze dostępne na wyciągnięcie ręki. Dlatego najlepiej umieszczać je w systemie i przechowywać w wersji cyfrowej. Dzięki temu będzie można je odczytać na różnych urządzeniach, bez konieczności przepisywania z papierowych kart. Tradycyjna dokumentacja może się natomiast przydać, tylko gdy… niespodziewanie zabraknie internetu.

Karta lochy – co to jest?

Karta lochy to prosty dokument, w którym zapisuje się najważniejsze informacje na temat procesu reprodukcji świń. Ma formę tabeli, która jest łatwa do uzupełnienia, a przede wszystkim czytelna zarówno dla pracowników ferm, jak i dla weterynarzy. Karta pozwala monitorować stan zdrowia lochy. Jednak, choć jej wypełnianie  jest ważnym elementem dokumentacji fermy, jest także nieco pracochłonne. Z systemem Fetura CLOUD uzupełnianie informacji stanie się szybkie i intuicyjne.

Karta lochy – dlaczego warto z niej zrezygnować na rzecz dokumentacji elektronicznej?

Karty lochy pozwalają na zachowanie porządku na fermie. Uzupełnianie ich pozwala na bieżąco gromadzić informacje o zwierzętach, dzięki czemu np. nie ma ryzyka, że ktoś pomyli się i np. dokona dwukrotnej inseminacji wybranego zwierzęcia. Mimo wielu zalet, jakie mają papierowe karty loch do druku, warto pamiętać, że to tylko wsparcie w prowadzeniu dokumentacji. Karty:

  • mogą łatwo się zmoczyć lub zabrudzić, o co nietrudno podczas pracy w chlewni. W rezultacie stracisz dostęp do danych;
  • trzeba nosić przy sobie, a ich zgubienie oznacza bezpowrotną utratę informacji. W przypadku stosowania systemu elektronicznego nie ma takiego ryzyka, a usunięte informacje można przywrócić.

Dlatego najlepiej zastąpić papierową kartę lochy inteligentnym programem hodowlanym SOLIDFARM. Program:

  • pomaga uporządkować wszystkie informacje, przestrzegać harmonogramów, pilnować terminów szczepień, a nawet zautomatyzować karmienie świń,
  • pozwala sprawować kontrolę nad warunkami, jakie panują na fermie oraz nad dostawami paszy z poziomu telefonu. 

W rezultacie dzięki systemowi elektronicznej dokumentacji ferma może prawidłowo funkcjonować. 

Program hodowlany SOLIDFARM

– wsparcie, jakiego potrzebuje każdy hodowca.

Program hodowlany SOLIDFARM

Historia lochy: jakie dane wpisywać do karty?

Rzetelne uzupełnienie karty lochy jest bardzo ważne, jeśli nie chcesz zaburzyć procesu produkcji trzody chlewnej. Dlatego powinny tam znaleźć się informacje o:

  • pochodzeniu i genetyce samicy – liczą się numer loszki (umożliwia szybką identyfikację zwierzęcia) i nr lochy (jeśli się różnią) oraz data urodzenia, dane ojca i matki, przyrosty i indeks. Dane te pozwalają wytypować zwierzęta, które nadają się na loszki hodowlane,
  • wprowadzeniu do stada,
  • pierwszej zaobserwowanej rui – ważne są masa ciała, wiek świni i data, kiedy nastąpiła ruja. Te informacje pozwalają określić odpowiedni moment na przeprowadzenie krycia. Dzięki temu można lepiej zarządzać hodowlą i uporządkować pracę w chlewni,
  • pierwszym kryciu i tym, w której rui świnia została zainseminowana – dane te są niezbędne, żeby móc obliczyć datę planowanego porodu,
  • historii wydarzeń w produkcji zwierzęcia – szczególnie ważne są takie momenty jak krycie, wyproszenie czy odsadzenie.

Warto dodać także numer knura lub nasienia, którym dokonano krycia. W ten sposób będzie można ocenić wartość zwierzęcia i skuteczność inseminacji. Ponadto istotne jest, kto inseminował. Pozwala to wygenerować w systemie ranking inseminatorów. 

Karta lochy – wzór

Jesteś zainteresowany kartą lochy do druku? Można ją stworzyć samodzielnie w programie i automatycznie wygenerować wydruk dla całych grup technologicznych jednym kliknięciem.  Został on tak opracowany, aby praca z nimi była jak najłatwiejsza. Ponadto zapewniają pracownikom, którzy zajmują się rozrodem świń swobodny dostęp do niezbędnych informacji na temat zwierząt. 

Karty lochy to proste i przydatne narzędzie. Dzięki nim na fermie zapanuje porządek, co pozytywnie wpłynie na wyniki produkcyjne zwierząt.