exclusion

Młody Rolnik – nowe zasady i zobowiązania premii z KPS

Program Młody Rolnik ma na celu ułatwienie młodym osobom założenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wysokość premii w ramach programu wynika z Krajowego Planu Strategicznego i wynosi obecnie 200 tysięcy złotych, które rolnicy otrzymują w dwóch ratach. Kto może się ubiegać o takie pieniądze i na co można je przeznaczyć? Wyjaśniamy.

Młody Rolnik – nowe zasady i zobowiązania premii z KPS

Na czym polega program Młody Rolnik?

Premia w ramach programu Młody Rolnik jest jednorazowym dofinansowaniem, które należy  przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:

  • zakupem ziemi,
  • budową lub modernizacją budynków inwentarskich,
  • zakupem maszyn rolniczych.

 

Finansowane mogą być również inne potrzeby związane z rozwojem gospodarstwa rolnego.

 

W 2023 roku kwota dofinansowania zwiększyła się do 200 tysięcy złotych (wcześniej było to 150 tysięcy złotych). Rolnicy otrzymują ją w dwóch ratach – pierwsza wynosi 140 tysięcy złotych, a druga 60 tysięcy złotych.

 

Kolejną zmianą w stosunku do poprzednich lat jest również brak obowiązku ubezpieczania się w KRUS. Oznacza to, że po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków, młody rolnik będzie mógł prowadzić gospodarstwo, jednocześnie pracując na etacie.

 

Celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do pozostawania na wsiach i prowadzenia gospodarstw. Ponadto premia ma zwiększać konkurencyjność polskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw. Wsparcie w ramach programu jest finansowane ze środków unijnych, a dokładnie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Młody Rolnik – wymagania programu

Premia dla młodego rolnika obejmuje osoby, które spełniają ściśle określone wymagania. Do ubiegania się o 200 tysięcy złotych dofinansowania są uprawnione osoby, które:

 

  • mają poniżej 41 lat,
  • nie prowadziły działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
  • nie korzystały w latach poprzednich z programu premii dla młodych rolników,
  • mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

 

Żeby móc ubiegać się o takie dofinansowanie, należy mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady – jeśli w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku nabędziesz ziemię, którą będziesz zarządzać, również możesz ubiegać się o premię.

 

Uzyskanie premii jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku. Obecnie można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Program Młody Rolnik – co można kupić za uzyskaną dotację?

Środki, które otrzymują rolnicy, należy przeznaczyć na określone inwestycje. Minimum 70% premii musi zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, takich jak:
• nowe maszyny i urządzenia,
• grunty rolne,
• zwierzęta do stada podstawowego,
• inwestycje budowlane, remonty, modernizacje.


Pozostałe 30% środków można przeznaczyć na środki do produkcji, takie jak:
• paliwo rolnicze,
• środki ochrony roślin,
• nawozy mineralne lub organiczne,
• pasze dla zwierząt,
• pozostałe środki do produkcji rolnej.

 

W ramach zakupu nowych maszyn i urządzeń warto postawić na nowoczesne sprzęty, które usprawnią pracę w gospodarstwie i zwiększą jego efektywność. Przykładem może być dozownik karmy NUTRI One firmy Fetura CLOUD, który zastępuje konieczność ręcznego karmienia zwierząt.

Dotacje na młodego rolnika – z jakich programów można skorzystać?

Prowadzisz gospodarstwo i chcesz skorzystać z dopłat do swojej działalności? Program Młody Rolnik to niejedyna możliwość, aby uzyskać dopłaty do prowadzenia gospodarstwa. Nie kwalifikujesz się do Młodego Rolnika? Alternatywy przygotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to:

 

  • inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń – nabór wniosków odbywa się w terminie od 19 grudnia 2024 do 31 stycznia 2025 roku, a pula środków w tym naborze wynosi 1 338,61 mln złotych,
  • inwestycje na rozwój małych gospodarstw – nabór wniosków odbywa się w terminie od 11 lipca do 9 sierpnia 2024 roku, a pula środków wynosi 271,97 mln zł, w tym: 224,43 mln zł na krótki łańcuch dostaw i gospodarstwa ekologiczne oraz 47,64 mln zł na pozostałe inwestycje.

FAQ

Jaka jest wysokość premii w programie Młody Rolnik?

Wysokość premii to 200 tysięcy złotych, rozłożona na 2 raty – 140 tysięcy i 60 tysięcy.

Kto może dostać premię dla Młodego Rolnika?

Premię mogą dostać osoby, które mają maksymalnie 40 lat, nie pobierały do tej pory takiej dopłaty i mają (albo będą miały w najbliższych miesiącach) gospodarstwo rolne.

Czy nie mając gospodarstwa, można ubiegać się o premię w programie Młody Rolnik?

Wniosek o przyznanie premii można złożyć, nie będąc jeszcze właścicielem gospodarstwa. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest nabycie ziemi w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku.