exclusion

FarmWatch
Pro

to najlepsze rozwiązanie w zakresie monitorowania rolnictwa, wyposażone w bezprzewodowy system czujników temperatury, funkcje alarmowe GSM i platformę opartą na chmurze. Dostosowany do zróżnicowanych potrzeb nowoczesnego rolnictwa, zapewnia niezbędne monitorowanie temperatury i natychmiastowe alerty w celu ochrony Twojego gospodarstwa, zwierząt, roślin i sprzętu.