exclusion

Stacja sortująca
NUTRI SORT

W kojcach grupowych automatyczna stacja sortująca w efektywny sposób skraca czas tuczu, praktycznie likwiduje walki o hierarchię i dostarcza hodowcy szeregu cennych informacji o stanie zwierząt. Zwierzęta opuszczają komorę w wysokiej, wyrównanej wadze, topowej kondycji przy jednoczesnej redukcji kosztów paszy. Cały proces jest zautomatyzowany i może być nadzorowany z poziomu aplikacji Fetura CLOUD.
Group 14155@2x