exclusion

Wagi silosowe
SILO

Korzystanie z wag silosowych w połączeniu z aplikacją Fetura CLOUD pozwala na precyzyjne monitorowanie poziomu paszy w silosach i jej średniego zużycia – w wygodny sposób, z poziomu aplikacji w telefonie lub na komputerze. Aplikacja odnotuje datę ostatniego napełnienia silosu oraz wyliczy średnie dzienne zużycie, a na tej podstawie oszacuje na ile dni wystarczy jeszcze paszy dzięki czemu hodowca może łatwo zaplanować dostawy. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość ustawienia alarmów między innymi minimalnej wagi paszy w silosie czy dłuższego czasu braku zmiany wagi. 
Image 356@2x